Armas – Weapon

armas_de_fuego-wideARMAS – WEAPON

 

aircraftcarrier (ércraft kárrier) – portaviones
airgun (éer gan) – rifle de aire
ammunition (amiuníshon) – miniciones
battleship (bátl ship) – barco de guerra

bazooka (basúka) – bazooka
blowgun (blóugan) – cervatana
bomb (bóm) – bomba
bomber (bómer) – avión bombardero

boomerang (búmerang) – bumerán
bow and arrow (bóu and árrou) – arco y flecha
bullet (búlet) – bala
cannon (cánon) – cañón

crossbow (crósbou) – ballesta
dagger (dáguer) – daga
fighter plane (fáiter pléin) – avión caza
flamethrower (fléimzróuer) – lanzallamas

grenade (grenéid) – granada
gun (gán) – pistola
knife (náif) – cuchillo
machinegun (mashíngan) – ametralladora

mine (máin) – mina
missile (mísil) – misíl
mortar (mórtar) – mortero
pistol (pístol) – pistola

rifle (ráifl) – fusil
rocket (róket) – cohete
rocket launcher (róket lóncher) – lanzacohetes
shotgun (shót gan) – escopeta

sling (sling) – onda
spear (spíer) – lanza
submarine (sabmarín) – submarino
sword (sóord) – espada

tank (tank) – tanque
warship (wórship) – barco de guerra

No se admiten más comentarios